AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Elanlar

Vətəni qanlarıyla bütövləşdirənlər fəxr edirik və qürurla hər birinizin ruhu qarşısında baş əyirik

27.09.2021

Milyonlarla Azərbaycanlını həyəcanlandıran və ümidləndirən o gün . Bəlkə də tarixin ən uzun gecəsi idi 26-dan 27-nə keçən gecə. Vətəni qanlarıyla bütövləşdirənlər fəxr edirik və qürurla hər birinizin ruhu qarşısında baş əyirik

Paylaş: