AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Vətəni qanlarıyla bütövləşdirənlər fəxr edirik və qürurla hər birinizin ruhu qarşısında baş əyirik

28.09.2021 10:40

Milyonlarla Azərbaycanlını həyəcanlandıran və ümidləndirən o gün . Bəlkə də tarixin ən uzun gecəsi idi 26-dan 27-nə keçən gecə. Vətəni qanlarıyla bütövləşdirənlər fəxr edirik və qürurla hər birinizin ruhu qarşısında baş əyirik

Paylaş: