AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri (ərəbcə)

İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri (ispanca)

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası qurulmasının tarixşünaslığı

1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımı (rusca)

Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır

Azərbaycan tarixi. Erkən intibah dövrü.

Tiflis quberniyasında azərbaycanlılara qarşı 1905-ci il kütləvi qırğınları

“Əsrin müqaviləsi”: Azərbaycan neft strategiyasının təməl daşı

Azərbaycanlıların soyqırımı (1917 – 1920-ci illər)

QUBADLI: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı (Rusca)

QUBADLI: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı (İngiliscə)

Biblioqrafik göstərici. Təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənilmiş 3-cü nəşri