AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Heydər Əliyev. İki cilddə. II cild

Müəllif Kollektiv
Nəşr olunduğu il 2013
Bölmə tarix
Səhifə sayı 704
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 1092
Yükləmə sayı 31

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun nəşri olan «Heydər Əliyev» fundamental elmi araşdırmasının 2‑ci cildi dahi şəxsiyyətin ömür yolunun Müstəqillik dövrünü əhatə edir. Əsər Ulu Öndərin dövlətçilik fəaliyyətinin akademik səviyyədə araşdırılması yolunda ilk addımdır. Geniş mütəxəssislər kollektivi tərəfindən hazırlanmış «Heydər Əliyev» iki‑ cildliyinin 2‑ci cildi nəşrə hazırlanarkən Ulu Öndərin əsərləri, nitqləri, çıxışları, müxtəlif dövrlərdə nəşr olunmuş ilk mənbələr, o cümlədən arxiv sənədləri və elmi ədəbiyyatdan geniş istifadə olunmuşdur. Əsər elmi ictimaiyyət və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Paylaş: